Index
2015 - 2016
 
Make your own index

MoldovaGeorgiaUkraineArmeniaAzerbaijanBelarus
 
Approximation Dimension
0.73
0.67
0.72
0.68
0.56
0.45
 
LINKAGE Dimension
0.68
0.66
0.62
0.47
0.42
0.46